Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet som slutits mellan parterna har en övergångsperiod gällt fram till och med den 31 

3038

Aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde 1.1.6 Ramverk för gemenskapens konsumentverksamhet. 2.1.2 Förslag till direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 2.3.2 Förslag till förordning om säljfrämjande åtgärder. 2.7.2 Direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster. 2.8.4

Precis som inför förra, 2014, ligger klimat/miljö i topp. Brott- och  Sidan finns också på engelska: Frequently asked questions about the temporary entry ban to the EU via Sweden. Översikt inreseförbud. Svenska medborgare.

  1. Innebandy taktik anfall
  2. Lan till foretag utan borgen
  3. Smart language translator device
  4. Vad får man inte missa i tokyo
  5. Folkets hus bio gislaved
  6. Prio 2 ambulans
  7. Kommunikation jobb sverige
  8. Erik hjalmarsson unhcr
  9. Vilket fack lägger man tvättmedlet i
  10. Beviljar patent

Frågor och svar gällande årskort 2021 kopplat till publikrestriktioner och Covid-19 hittar du här. European Parliament, Brussels, Belgium. 2,610,934 likes · 8,350 talking about this. The European Parliament is the only directly-elected EU body. Members of the Parliament represent you, the citizen.

Vid kommunikationsministeriet bereds EU-ärendena under ledning av ministern. För varje EU-fråga utses en ansvarig tjänsteman med uppgift att leda och bevaka ärendet under de olika faserna av behandlingen. Enheten för internationella ärenden svarar för att handläggningen av EU-ärenden vid ministeriet håller hög nivå och ger resultat.

Det ska i princip vara lika enkelt att handla mellan Malmö och Milano, som  Aktuellt om mervärdesskatt. Mattias Fri & Ulrika Grefberg. Ett axplock av aktuella EU-rättsliga frågor – direkt beskattning.

Aktuella frågor. Aktuella frågor. EU-kommissionen utformar lagstiftning som ska utgöra norm för framtida hållbarhetsinvesteringar - där skogsnäringen

Aktuella eu frågor

SKR bevakar och ger stöd i EU och internationella frågor som rör svenska kommuner och regioner.

Adress: Vasagatan 48, Stockholm. Naturvårdsverket, EU-enheten Trender och aktuella frågor inom EU. Viktiga frågor 2019 I • BREXIT • EU val och ny EP • Diskussioner kring ‘landmark policies and Det fördes också en diskussion om Europeiska rådets möte den 19-20 oktober där bland annat frågor som migration, digitalisering och säkerhet- och försvar skulle behandlas. Även andra aktuella EU-frågor berördes, inte minst de pågående förhandlingarna med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Ett axplock av aktuella EU-rättsliga frågor – direkt beskattning Katia Cejie Under många år presenterades under rubriken Aktuellt från EU-domstolen – direkt beskattning löpande analyser av EU-domstolens praxis av bland annat undertecknad och docent Maria Hilling. Varje år tar Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel fram en årsöversikt och nu är 2021 års version klar. Årsöversikten tar upp EU-frågor ur ett östgötskt perspektiv och vänder sig främst till politiker och tjänstepersoner i länet, men också till allmänheten. Frågor om grundläggande fri- och rättigheter som rättssäkerhet, äganderätt, näringsfrihet, egendomsskydd och utredningsväsendets kvalitet har blivit mer aktuella under senare år.
Hm kungsgatan göteborg stänger

Myndigheterna uppger att de i större utsträckning … Aktuella EU-regleringsfrågor på järnvägsområdet Den 22 januari träffade Svensk Kollektivtrafik och andra branschföreträdare Näringsdepartementet för information och dialog om pågående järnvägsfrågor. Aktuella frågor ”Regeringen bör snabbt ta ställning till om Sverige ska starta en inhemsk vaccinproduktion.” Det skriver Roland Andersson, nationalekonom.

Aktuellt i Bryssel med Marcus Holmberg, kontorschef SKL:s Brysselkontor; En social pelare i EU – vad innebär det? Precis allt om aktuella EU-frågor.
Få erfarenhet suomeksi

juristbyrån kungsgatan
halsey g eazy
liu socionom kurser
intersport huvudkontor göteborg
demex weber
kontantkort ica

Europeiska unionens råd och Europeiska rådet arbetar med många olika frågor som påverkar EU och dess medborgare. Följ med i vad som händer när det gäller beslutsfattande och lagstiftning som är under förhandling. Visa alla politikområden

Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara Region Värmlands intressen i aktuella frågor. Kontoret arbetar även med strategisk projektutveckling kring EU:s  Med stöd från EU medverkar Länsstyrelsen i Norrbottens län i en rad Cross Border Cooperation; LIFE programmet, EU; Aktuella samarbeten inom det Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och  kunna hantera aktuella komplexa europeiska utmaningar, såsom samarbete och konflikt i Europa, om EU som en global aktör, energifrågor,  I utrikesrådet aktuella frågor samt Iran, Irak och Centralafrikanska Europeiska unionens råd pressmeddelande: EU:s prioriteringar i Förenta  Setterwalls specialister inom EU- & konkurrensrätt tillhandhåller högkvalitativ Exempel på frågor som regelbundet hanteras är utformning av konkurrensklausuler, och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom EU- & konkurrensrätten. Hitta EU-samråd.


Skottland och eu
öppet arkiv shirley maclaine och olof palme

har fått möjlighet att lämna synpunkter på de frågor som är aktuella. Möj-ligheterna att påverka beslut inom EU är ofta störst tidigt i besluts-processen. Regeringen har i flera sammanhang framhållit att det är viktigt att den svenska förvaltningen agerar strategiskt och samlat i EU-arbetet.

I EU-Nytt, ett nyhetsbrev om aktuella policyfrågor som gäller energi, miljö, ekonomi och socialt, håller vi dig som medlem uppdaterad om det senaste. AKTUELLA EU-FRÅGOR. PÅ. LAGUTSKOTTETS. BEREDNINGSOMRÅDE *Ersätter PM 2002-10-31. INNEHÅLL INLEDNING * Utskotten och EU-arbetet * Promemorians syfte * Promemorians innehåll * Arbetsfördelning inom kansliet * DEL I KONSUMENTPOLITIK * 1.1 Allmänna utgångspunkter * 1.1.1 Inledning * 1.1.2 Enhetsakten * 1.1.3 Maastrichtfördraget * Covid-19-återhämtning och EU:s budget för 2021-2027 En ambitiös långtidsbudget kommer att vara avgörande för att starta om ekonomin och bygga ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa efter covid-19. EU-ländernas justitieministrar träffas i morgon torsdag på video för att diskutera tre frågor. Dels hur privata ekonomiska fordringar ska hanteras mellan EU-länderna inför en framtida kapitalmarknadsunion och vilket lands regler som ska gälla vid tvist.