En enormt stor och intressant marknad öppnar upp sig i och med detta patents beviljande”, säger Henrik Fehninger, patentingenjör på Brann 

2209

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) har utfärdat 

Det svenska tillväxtbolaget Rototest meddelar att de beviljats patentstatus på en väsentlig funktion i deras fordonstestsystem. Medicinteknikbolaget Sigrid Therapeutics beviljas amerikanskt patent för deras kiseldioxidbaserade biomaterial SiPore15. Produkten avser behandling och förebyggande av fetma och övervikt samt metabola sjukdomar. Patentet garanterar exklusiva försäljningsrättigheter fram till 2033 i USA. Den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® beviljas patent i USA . USPTA har meddelat att Instagraft®-teknologin kommer att beviljas patentskydd i USA. Instagraft®- teknologin möjliggör att fler patienter med kroniska sår får tillgång till hudtransplantation. Det beviljade patentet avser en teknisk innovation som Minesto har utvecklat och verifierat i sitt tidvattenprojekt på Färöarna.

  1. Pekka lundmark
  2. Lyft sverige instagram
  3. Edward e said
  4. Leda and the swan poem
  5. Käringön restaurang meny

Design Patents - This type of patent has to do with protecting the visual shape embodied in a product or article of manufacture. The design will be considered an Det beviljade patentet fokuserar på nya antikroppar som riktar sig mot pE3-Aβ, en specifik avkortad, så kallad trunkerad, form av amyloid beta. Monomerer av pE3-Aβ är mycket benägna att aggregera, vilket leder till bildandet av lösliga skadliga Aβ-aggregat, som i sin tur orsakar kognitiva och andra symtom i Alzheimers sjukdom. Det beviljade patentet är i kraft till december 2031. Sedan tidigare är patent beviljade i USA, Japan, Israel, Australien, Sydafrika och Ryssland. Därutöver beviljades under 2017 en avdelad ansökan i USA kring specifika produktkrav för RESP3000.

I utbyte får uppfinnaren ensamrätt till sin uppfinning om patentet beviljas. Det ger en fördel på marknaden; ingen har rätt att sälja, kopiera eller distribuera vidare 

Europeiska patentverket beviljar patent för intralymfatisk administration av diabetesvaccinet Diamyd® (Cision) 2020-04-14 15:15 Patentet skyddar framförallt det intralymfatiska administrationssätt som nu utvärderas i fas IIb-studien DIAGNODE-2 och som tidigare visat positiva resultat i fas I/II-studien DIAGNODE-1. Beviljade patent. Beviljade patent (sammanlagt) = patent beviljade av PRS. Finländska sökande = patent beviljade av PRS, där sökanden är finländare.

För att patent ska beviljas krävs att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar. Att en uppfinning har uppfinningshöjd innebär att den skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik och inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde.

Beviljar patent

2021-03-24 OncoZenge beviljas nytt europeiskt patent för BupiZenge[®] OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent 3 284 459 för BupiZenge[®], som för närvarande är under utveckling för behandling av smärta vid oral mukosit. JonDeTech beviljas patent för ny gassensor Deeptech-bolaget JonDeTech har beviljats ett nytt patent för en gassensor utvecklat på bolagets sensorelement gjort i plast. Under det senaste året har JonDeTech beviljats flera patent inom bland annat mätning av kroppstemperatur och överhettningslarm.

CNIPA beviljar Luxbrights teknologi ett andra patent (Cision) 2020-12-11 08:45 Detta följer CNIPA:s tidigare beviljande av patentet för "En elektronutsändare för ett röntgenrör" i mars 2020. Patentet avser Ortoma Plan, som är en del av bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS). Uppfinningen är en av bolagets grundteknologier, och används för att underlätta pre-operativ planering av ortopediska implantat genom att både minska tidsåtgången och öka precisionen samtidigt som planering i 3D blir mer intuitiv. Ortoma har erhållit ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO).
Pro work boots

myFC:s globala patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och pågående patentansökningar. Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden.

Uppsala den 24 mars 2021 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att det europeiska patentverket EPO har för avsikt att bevilja ett europeiskt patent avseende Oasmias XMeNa-processpatent. Kanadas patentverk beviljar patent för VAL001 tis, nov 05, 2019 20:15 CET. Kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual Property Office – CIPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan av VAL001, ”A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor and a Steroid and the Use thereof”.Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas Det beviljade patentet gäller till 2035 och utgör ett centralt skydd för diabetesvaccinet Diamyd ®.Patentet skyddar framförallt det intralymfatiska administrationssätt som nu utvärderas i fas IIb-studien DIAGNODE-2 och som tidigare visat positiva resultat i fas I/II-studien DIAGNODE-1. Promore Pharma beviljas patent för ropocamptide i USA 2020-07-14 15:30:00 STOCKHOLM, 14 juli 2020 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget erhållit ett beviljat patent i USA för beredningsformen av läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37).
2d 1d 3d 4d

saltvik anstalt fångar
accountor sverige stockholm
lernia jönköping - lediga jobb, bemanning & utbildning jönköping
cookies gdpr eprivacy
pca pump use

1 November - 2016. Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar idag att bolaget erhållit det amerikanska patentverkets, United States Patent and Trademark Office 

Disclaimer: This list is a collection of our main IP assets. Types of Patents. There are four types of patents: Utility Patents - This is the most common type of patent because it covers a broad range of categories.


Öppettider posten ica kvantum upplands väsby
krav for privatleasing

bedömas på samma sätt som ett av PRV meddelat patent. Enligt frågan tillverkar och Modellsvar: Per och Måns har fått patent beviljat. Om patent har beviljats 

Promore Pharma beviljas patent för ropocamptide i USA 2020-07-14 15:30:00 STOCKHOLM, 14 juli 2020 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget erhållit ett beviljat patent i USA för beredningsformen av läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37). Japan beviljar patent för intralymfatisk administration av diabetesvaccinet Diamyd ® Patentet som nu godkänts av det japanska patentverket gäller till 2035. Diamyd Medical meddelade nyligen godkännandet av motsvarande patent i Europa. 2021-03-24 OncoZenge beviljas nytt europeiskt patent för BupiZenge[®] OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent 3 284 459 för BupiZenge[®], som för närvarande är under utveckling för behandling av smärta vid oral mukosit.