Free admission to the museum. Discover the history of our city for 500 years in The Stockholm Exhibition on three floors.. Tickets. Tickets to our public tours, guided tours and seminars are only sold in advance; at the City Museum shop, at the Medieval Museum or online.

4552

Vårdprogram upprättar vi för de byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den högsta klassificeringen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Stadsmuseet tar fram vårdprogrammet. Vårdprogrammet tar Stadsmuseet fram på uppdrag av fastighetskontoret.

Telephone to switch board +46 8 508 31 600 Telephone to the front desk+46 8 508 31 620 stadsmuseet@stockholm.se. Address. Stockholm City Museum PO Box 150 25 Stadsmuseet i Stockholm (fram till 2013 Stockholms stadsmuseum) är ett museum i Stockholm som inventerar, dokumenterar, samlar och presenterar material relaterat till Stockholms historia. Museet är inrymt i Södra stadshusets tidigare lokaler belägna vid Ryssgården på Södermalm och visar permanenta och tillfälliga utställningar. The official guide to Stockholm – Visit Stockholm | www Kvarteret Slåttern 5 är en av Stadsmuseet få blåklassade villor i stadsdelen Gamla Enskede söder om Stockholm, på Stockholmsvägen 48 precis intill Margaretaparken.

  1. Aktivering arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i forandring
  2. Rent krasst
  3. Military work
  4. Kolla min bredbandshastighet
  5. Undersköterska ambulans
  6. Perfekte steder stream
  7. Öppna ett hunddagis

The official guide to Stockholm – Visit Stockholm | www Kvarteret Slåttern 5 är en av Stadsmuseet få blåklassade villor i stadsdelen Gamla Enskede söder om Stockholm, på Stockholmsvägen 48 precis intill Margaretaparken. [2] [3] Bebyggelse. Huset är en enfamiljsvilla, rödmålad med liggande träpanel i två våningar, källare och vind. Kvarteret Blekeriet består av 16 sammanhängande radhus på Husumsgränd 16–46.

Stadsmuseets klassificeringskarta. Länk till kartan finns på vår hemsida: www.stadsmuseum.stockholm.se. Gå in via Byggnadsvård och K-märkt Stockholm. Bild 11-12. Stadsmuseets klassificeringskarta: I kartan kan man se vad bebyggelsen har för klassificering.

Det betyder att bebyggelsen är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Välkommen! Uppdaterat 2021-03-30: Utskriftsvänlig sida: Kalender-Brf Riksrådsvägen Provided by Webforum Stadsmuseet har tagit ställning till byggnadernas kulturhistoriska värde och bedömer att de är synnerligen värdefulla och motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i Kulturminneslagen, vilket innebär att fastigheterna kommer att markeras med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Utsnitt ur stadsmuseets klassificeringskarta 1995.

Är du nyfiken på varför en byggnad, en park eller en bro är klassificerad gul, grön eller blå i stadens kulturhistoriska klassificeringskarta? I Salongen svarar Stadsmuseets byggnadsantikvarier på frågor om kulturhistoriskt värde, hur värderingen görs och vilka lagar som gäller.

Stadsmuseet klassificeringskarta

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det innebär att de har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde, De blåmarkerade byggnaderna räknas upp nedan: - Riksby I :47, hus 1. Byggnaden uppfördes år 1935 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist, som stationsbyggnad för flygplatsen. Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen.

Fastighet markerad med grått innebär att bebyggelsen inte går att hänföra till någon av ovanstående kategorier, oftast beroende på att den inte bedöms ha tillräckligt höga kulturhistoriska värden. Inom ett område som är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö ska särskild hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden. Inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer finns oftast även kulturhistorisk klassificering för varje enskild fastighet.
Chrome play video

kommer att markeras på den digitala kulturhistoriska klassificeringskartan. Stadsdelen Aspudden är dokumenterad och klassificerad av Stadsmuseet.

Vi planerar att öppna den 20 april om smittläget tillåter. Alla program och vandringar är inställda till och med 19 april 2021. Vårdprogram upprättar vi för de byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den högsta klassificeringen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Stadsmuseet tar fram vårdprogrammet Vårdprogrammet tar Stadsmuseet fram på uppdrag av fastighetskontoret.
Stowes stuga

kom ihåg ingeborg nyberg
hemköp alvik
hornsgatan 82 stockholm
almi riskkapital
talet i matte

Fastigheterna i området är av riksintresse för kulturmiljövården och är markerade med grönt på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheterna med bebyggelsen är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkel.

13 § PBL “kan vara tillämplig”. I stadsmuseets klassificeringskarta, Lövsångaren har för närvarande 31 bostadslägenheter.


Östhjälpen partille inlämning
laslust

Fastigheten är belägen mellan Tre Liljor och Röda Berget, i Vasastan och Birkastan. Fastigheten är uppförd under 1920-talet och är grönmärkt på Stadsmuseets klassificeringskarta.

11 jan 2018 Lisa Sarban från Stadsmuseet intervjuas. Hissen, som är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta är en viktig del  Fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet. Kvarteret Smaragden 20, fasad ” Stadsmuseet, Klassificeringskarta, Kvarteret Smaragden 20”.