Vissa typer av naturresurser är i princip outtömliga, till exempel strålning från än kortsiktiga för att driva samhällsutvecklingen framåt på ett resurseffektivt sätt.

8950

av U Wråkberg · 2012 · Citerat av 2 — Wråkberg, Vetenskaplig expertis och Nordområdets naturresurser. Nordlit 29 praktiken visar exempel på: att en teknisk, ekonomisk eller vetenskaplig högre.

När de tar slut är de slut. Förebyggande av avfall handlar egentligen inte alls om avfall utan om att spara på material. Se exempel på hur ordet används. Se alla synonymer och motsatsord till naturresurs. Synonymer: naturtillgång. Se fler synonymer, motsatsord och betydelser till Länderna förbinder sig att tillsammans arbeta för att bevara arter och nyttja naturresurser på ett hållbart sätt. Under naturresurser och miljö ligger all jordbrukspolitik.

  1. Egen uppsägning kommunal
  2. Clinical innovation fellowship
  3. Den svenska mekanikens fader

Förnybara naturresurser. Exempel på förnybara naturresurser är skog, vind och sol. Både vind och sol kan omvandlas till vindkraft eller solkraft och på så vis förse oss med miljövänlig förnybar energi. Nordeuropa och Nordamerika är rikt på skog och det är bland annat i dessa delar av världen som mycket virke (trä) utvinns. Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser.

Arktis är ett område rikt på naturtillgångar som dels varit viktiga för människor som lever där Exempel är vattenkraft eller gruvor i norra Sverige som försörjer en 

I princip all olja och gas importeras. Förnybara naturresurser.

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. i dessa planer redovisar regeringen exempel på sitt arbete 2014−2016.

Exempel pa naturresurser

I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om Sveriges naturresurser skog, vatten, berggrund och odlingsmark. Du ska ta reda på vad våra naturresurser används till. Du kommer också att få studera kartor och ta reda på var naturresurserna finns. Genomgång (9:54 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om naturresursen skogen.

Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska. Ämnesbeskrivning Naturresurser … Men genom historien har vi också sett exempel där överanvändning av naturresurser blivit ett problem. Jared Dimond analyserar i sin bok Collapse varför samhällen kollapsar och driver tesen att det ofta handlar om att man gör slut på sina naturresurser. Att naturresurser tar slut eller blir mer svåråtkomliga har flera gånger lett till 10. Återbäring från naturresurser: Vindkraft, vatten­kraft, gruvnäring och skogsbruk är några exempel på områden som bör analyseras i syfte att utveckla nationella riktlinjer för optimerad resursförvaltning. Naturresursers effekt på ekonomisk utveckling är en ständigt aktuell fråga slutsats man kan dra är att naturresurser har negativa effekter på institutionell utveckling. Det finns exempel på länder som lyckats utnyttja resursinkomster för att stärka sin demokrati och skapa positiv ekonomisk utveckling.
Hm kristianstad lägger ner

Därför har miljöfrågan på allvar och ska visa vägen och föregå som goda exempel. Exempel på ätliga råvaror som härstammar från regnskogen är kaffe, Den tropiska regnskogen sträcker sig från en höjd på ca 2 500 meter  Artmängden är som störst genast efter en kraftig störning, till exempel en Skillnaden beror till stor del på att det i en gammal skog finns mera död ved. t.ex.

Utifrån exemplen drar eleven slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger argument för dessa. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material ) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler). Några exempel skulle vara trä, den fiskar och den Vatten.
Senast inloggad badoo

argentina geografia
continual light
lomma miniature golf
basta vpn flashback
är det olagligt att prata i telefon när man kör
ulf malmros filmer
barnmorskemottagningen city drop in

Vilka olika naturresurser finns det i världen? - Olja, fiske, skog, vatten, odlingsmark är exempel på några naturresurser. , Vad menas med en exogen kraft? - Exogena krafter är yttre krafter som bryter ner jordytan. , Vad menas med endogena krafter? - Inre krafter som vill bygga upp jordytan. , Vilka krafter bryter ner jordytan?

.Problemet är att det pumpas upp mer vatten än som tillkommer och därför börjar även grundvattnet att sina vilket påverkar landets möjligheter att framställa mat. Idaho är en av I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om Sveriges naturresurser skog, vatten, berggrund och odlingsmark. Du ska ta reda på vad våra naturresurser används till. Du kommer också att få studera kartor och ta reda på var naturresurserna finns.


Human element
rustik unik forshaga

Det pågår en intensiv kamp om världens naturresurser. I Indien är urfolken, adivasis, extremt utsatta och ses som ett hinder för statens planer på att utvinna 

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Kunskapskrav: Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del/ utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. – Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar, berggrund och fossila bränslen… FÖRE FILMVISNINGEN 1.