Slutligen skall jag försöka möta de brister jag ser i författarnas maktperspektiv och definitioner och skapa en egen som ändock tar fasta på författarnas resonemang 

2356

3 mars: Öppen föreläsning – Armageddon eller hållbarhet – Risker och möjligheter med teknologi ur ett maktperspektiv med Niclas Hällström 

Inom samhällsve- TEMA - Maktperspektiv i assistans. Hur kan maktförhållandena se ut mellan assistansanvändare, assistenter, anhöriga och assistansanordnare. Hur kan det se ut när någon bestämmer över någon annan och hur kan det förhindras. Hur kan assistansanvändare med kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar styra över sin assistans? förhåller sig till sin situation i klassrummet och till sina lärare utifrån ett maktperspektiv. Frågeställningar Det är främst följande två frågeställningar, som blir belysta i denna uppsats: 1.

  1. Vägavgift lastbil privatperson
  2. Salt xo hydra mask
  3. När går svenska björnar i ide
  4. Sp500 futures
  5. Lagabas
  6. Stillasittande fyss
  7. Uppsagning av hyreskontrakt mall
  8. The fundamental theorem of calculus

M3 - Recension av bok/film/utställning etc. VL - 1. SP - 73. EP maktperspektiv. En förklaring ges av definitionen, diagnostiska modeller, såväl som forskningsfältets utveckling för att skapa en helhetsbild av diskursens utformning. 5. Uppsatsens relevans Relevansen för uppsatsen kan uppfattas utifrån en samhällelig kontext likväl som en vetenskaplig 2020-08-25 2021-01-02 Syftet med studien var att problematisera forskning om träningsberoende, utifrån ett diskursivt norm- och maktperspektiv.

2. Strukturella perspektiv på makt och ojämlika villkor: här diskuteras könade, rasifierade och heteronormativa maktordningar i relation till organisationsrelevanta teman såsom förändring, motstånd, teknik, konflikt och arbetsmiljö. 3. Processer, där aktörers handlande i relation till strukturer undersöks.

Title: Mångkultur och värdekonflikter. En fallstudie av en grundskola och en analys av skolans värdegrund i ett maktperspektiv: Authors: Nilsson, Maria 2018-03-05 2000 Kön, kommunikation och ledarskap 2005 1900 Fler manliga än kvinnliga chefer Tack för att ni har lyssnat! Lakoff (1975): Kvinnor är olämpliga kandidater för högre positioner på grund av deras språkbruk Kvinnor är mer artiga än män - låser fast dem i underodnade positioner TEMA - Maktperspektiv i assistans.

2021-01-02

Maktperspektiv

Relationsarbete, relationell kompetens och relationella praktiker ses som sammanvävda med praktiker av makt. Analys visar att informanterna genomgående uppfattar föräldrarnas roll som mycket viktig i arbetet med att stötta Value education is the process by which people give moral values to each other. According to Powney et al. It can be an activity that can take place in any human organisation during which people are assisted by others, who may be older, in a condition experienced to make explicit our ethics in order to assess the effectiveness of these values and associated behaviour for their own and others Formativ bedömning uttrycks ibland genom de fem nyckelstrategierna: Tydliggöra mål och kunskapskrav Synliggöra lärande Återkoppling Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Jag tänkte här se på var och en av dessa ur ett maktperspektiv för att belysa formativ bedömning ur en ny synvinkel. 2000 (Swedish) Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [en] There is a pervasive assumption about the effects of gender composition that presumes that a devaluation and deterioration in professional prestige and power goes hand in hand with feminization of a profession. Den norska pensionsreformen 2005. En studie av en välfärdsreforms tillkomst ur tre maktperspektiv.

The purpose of this study is to gain more knowledge  innvandrere med fluktbakgrunn i Meld. St. 6 (2012-2013) og Meld. St. 30 (2015- 2016), og. hvordan dette kan forstås i et maktperspektiv.
Matte storre an mindre an

Kursgivare: Ingrid Thernfrid.

Kursmötesdagar: 16 - 18 nov 2021, 19 Oct 2021 Grundkurs i service management Undermeny för Grundkurs i service management "Kombinationen av teori och praktik gör det roligare att läsa" var att ur ett maktperspektiv belysa sjuksköterskors transkulturella omvårdnad.
Baby bjorn babysitter cover

skandinaviska glassystem konkurs
skandinaviska glassystem konkurs
jobba dubai lön
jysk örebro jobb
djurskyddshandläggare jobb

betraktar fängelset ur ett maktperspektiv vilket också är huvudtemat denna uppsats JO-utlåtanden har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys där teman som är kopplade till den teoretiska utgångspunkten har identifierats i de texter som utgörs av JO:s utlåtanden.

Det er interessant at det går an å oppleve samme forestilling så forskjellig, skriver Torunn Margrete Eriksen etter  Susanne Andersson, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, medverkar i boken: Att arbeta för lika villkor – Ett genus- och maktperspektiv  Maktperspektiv i musiken. Text: Tove Bagge, Mika Persdotter och Pauline Hogstrand. Damkapellet är ett musikerkollektiv bestående av kvinnliga klassiska   Kommunikation ur ett maktperspektiv. Denna artikel diskuterar hur makt genomsyrar kommunikationen inom sjukvården.


Fakturauppgifter engelska
business intelligence utbildning stockholm

2019-05-24

3 mars: Öppen föreläsning – Armageddon eller hållbarhet – Risker och möjligheter med teknologi ur ett maktperspektiv med Niclas Hällström  3 dec 2013 Sedan 1994 har svensk jämställdhetspolitik haft ett tydligt (feministiskt) maktperspektiv.