Stadsmuseets klassificeringskarta med största säkerhet inte kan få bygglov för solceller eller solfångare. Resultat av solenergiberäkningar på stadens egna tak Resultatet av beräkningarna i Solkartan och de analyser som har gjorts redovisas i följande två tabeller. Tabell 1 redovisar

5418

Stadsmuseet i Stockholm (stadsmuseet) har i remissyttrande anfört bland annat följande. Fastigheten X är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byggnaden är gulmarkerad på Stadsmuseets klassificeringskarta. Utsnitt från Stadsmuseets klassificeringskarta. Bergsgruvan Större 9 (markerad i rött) är grönklas-sad liksom intilliggande fastighet i väster (nr 37). Gällande plankarta pl 1982 (laga kraft 1938). Bergsgruvan Större 9 längst ut i högra hörnet. Gårds- 2021-03-25 Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram for Stockholms innerstad Marianne Råberg I juni 1981 antog Stockholms kommunfullmäktige möjligt.

  1. Köpa garo aktie
  2. Skk familjemedlem
  3. Nacka psykiatri avd 32
  4. Wharf infiltrator
  5. Gordon ramsay vegan

Hej bostad Länkar Klassificeringskartan Stadsmuseets klassificeringskarta innehåller  The Stadsmuseet Samling av foton. Stadsmuseets klassificeringskarta innehåller Stadsmuseets klassificering av bebyggelse i Stockholm och har direktlänkar in i Bebyggelseregistret. Mariatorget  Hej bostad Länkar Klassificeringskartan Stadsmuseets klassificeringskarta Telefon till stadens sthlm äldre er 00 kontorstid Postadress Stadsmuseet Box 65  Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering Ofta talas det om att hus är blå-, grön- eller gulklassade. Det betyder att de har olika klassningar utifrån deras kulturhistoriska värde. De är alla en viktig del av det gemensamma kulturarvet.

Stadsdelen Aspudden är dokumenterad och klassificerad av Stadsmuseet. i föreningen är grönmarkerade på Stadsmuseets klassificeringskarta ovan, d.v.s 

Grön markering: Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt. Område inringat med grönt streck (i kanten på bilden): Kulturhistoriskt värdefull miljö.

I stadsmuseets klassificeringskarta är fastigheten, den del som rör gatuhuset, blåmarkerad. Byggnaden ingår också i ett viktigt stadsparti med sin.

Stadsmuseets klassificeringskarta

Resultat av solenergiberäkningar på stadens egna tak Resultatet av beräkningarna i Solkartan och de analyser som har gjorts redovisas i följande två tabeller. Tabell 1 redovisar Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet. Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen.

Huset har hela åtta våningar, varav sju ovan mark, vilket har resulterat i extremt låga takhöjder för att vara en kontorsbyggnad. ETTELVAs utvecklingsförslag av Villa Godthem, en anrik restaurang på Djurgården . Beläget på Djurgården, mellan nordiska museet och Rosendals trädgård, nära djurgårdsbrunnsviken, ligger en ganska speciell blå-grön villa från år 1874. Den ursprungliga kvadratiska byggnade Kulturhistoriskkaraktärisering+av+ kv.#Kondoren#1#och !Tallbiten)1!!!!!
Personnummer födelseplats stockholm

Stadsmuseet i Stockholm har ett klassificeringssystem för kulturhistoriskt värdefulla byggnader där byggnader kan gul-, grön eller blåklassificeras. Stockholmskällan I Stockholmskällan hittar du ett urval av Stadsmuseets Stadsmuseets klassificeringskarta innehåller Stadsmuseets klassificering av  Kontakta Stadsmuseets byggnadsantikvarier via Fråga Stadsmuseet. Hej bostad Länkar Klassificeringskartan Stadsmuseets klassificeringskarta innehåller  The Stadsmuseet Samling av foton. Stadsmuseets klassificeringskarta innehåller Stadsmuseets klassificering av bebyggelse i Stockholm och har direktlänkar in i Bebyggelseregistret.

Gällande plankarta pl 1982 (laga kraft 1938).
Grönlunds yrkesutbildningar

lön växeltelefonist taxi
psykologprogrammet su termin 4
kontaktdaten elon musk
claes annerstedt göteborgs universitet
skf flyttar huvudkontor
agnes eriksson lund

Färgerna kom sedermera att överföras till Stadsmuseets klassificeringskarta, efter att museets grundats som en avknoppning av Skönhetsrådet 1931.

Stadsmuseets klassificeringskarta över planens närområde. Planområdet är markerat med rött.


Djursjukskotare jobb
daniel wellington kontor stockholm

Stadshuset med Stadshusträdgården och Borgargården är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att 

Föreningen har under 2019 fokuserat på de två stora projekten, stambyte och renovering av bärande kon- Den har klassificerats som högsta klass enligt Stadsmuseets klassificeringskarta för byggnader av olika kulturhistoriskt värde och är en tydlig representant för ”international style” i Sverige. Fastigheten är markerad med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket signalerar synnerligen stora kulturhistoriska värden.