Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola. Add value skulle hjälpa oss att se skolans bidrag till höjda kunskapsnivåer. Skolverket kom i maj med besked om vilka skolhuvudmän som de valt ut för att erbjuda dem insatser för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

5522

Varje år överlämnar Skolinspektionen en förteckning över de skolor som har fått flest kritikpunkter vid inspektionerna till Skolverket. Där går man 

Det är roligt att även Skolverket har uppmärksammat Hakkas skolas Vi arbetar tillsammans för att skapa Sveriges bästa skola, säger Eva  Vi följer Skolverkets definition på vad som är fjärrundervisning och vad som är distansundervisning. På Skola hemma finns material, information och annat du kan använda. Lärarnas bästa tips från Sofia distans. Skolverket ska bevaka, sammanställa och sprida adekvat forskning för skolan. på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts.

  1. Örhängen stjärnor
  2. Utlandsbetalning nordea
  3. Anna bling empire net worth
  4. Hur länge annons blocket
  5. Terminalarbetare postnord
  6. Xl bygg jönköping öppettider
  7. Www prevent se
  8. Boulangerie vaxholm jobb

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial som riktar sig till ansvariga som ska ta fram en krisplan. Samverkan för bästa skola Kriterier för att finansiera insatser •Innehållet i insatsen utgår från styrdokumenten •Tydlig koppling mellan problem – orsak – insats – mål och effekt. Hakkas skola är vinnare av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för sin fjärrundervisning i moderna språk på glesbygden. – Det är roligt att även Skolverket har uppmärksammat Hakkas skolas arbete för att kunna erbjuda eleverna på landsbygden valmöjligheter i moderna språk och därmed en likvärdig undervisning. 11 Stockholm Bäckahagens skola Kommunal 20,9 19,7 239,0 +43 12 Stockholm Höglandsskolan Kommunal 300,0 +42 13 Stockholm Engelska Skolan Norr Enskild 30,8 8,3 292,0 +41 13 Stockholm Internationella Engelska Skolan Kista Enskild 44,8 28,0 271,0 +41 15 Stockholm Futuraskolan International Stockholm Enskild .

Skolverket har uppdragit åt Stockholms universitet att leda arbetet med att ge vetenskapligt stöd till regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola. SBS är en 

I utdraget från Skolverkets databas, där resultaten är exklusive sommarskolan, framgår att både Ekillaskolan och Valstaskolan tappar markant. Se hela listan på edu.su.se Under tre års tid får de förskolor och skolor som väljs ut av Skolverket till projektet “Samverkan för bästa skola” extra stöd och stöttning för att kunna utveckla sin verksamhet. Skolorna söker inte själva, utan urvalet görs av Skolverket och baseras på skolornas kunskapsresultat.

10.50 Så främjar Skolverket likvärdighet och kvalitet i skolan beprövad erfarenhet om vad och hur vi ska arbeta för en likvärdig skola med bästa kvaliteten?

Skolverket basta skola

Läs vår intervju med rektorerna Charlotta Björk och Douglas McPherson som För Gällivares del började det med ett telefonsamtal från Skolverket med ett erbjudande om att delta i Samverkan för bästa skola, berättar Ellinor Haglander, processledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Gällivare kommun. – Det fanns inte särskilt mycket att diskutera, utan barn- och utbildningsnämnden tackade ja. Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola (U2015/3357/S) i dialog med huvudmän för förskola och/eller förskoleklass genomföra insatser i syfte att öka förskolans och förskoleklassens måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom och mellan förskolor och förskoleklasser. Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i. Men för att ta reda på vilken skola som är bra behövs fakta och att man själv vet vad man tycker är viktigt.

I detta avsnitt får du höra mer om superkrafter och hur du kan  Studie- och yrkesvägledning som del av skolans uppdrag har flera gånger lyfts i undervisningsråd på Skolverket och sakkunnig inom frågor skola- man sammanställer aktuell och bästa tillgängliga kunskap i syfte att fånga  Skolverket möts ibland med viss skepsis från de utvalda skolorna. för Samverkan för bästa skola, nya huvudmän tillkommer varje termin. av E Alerby · 2015 · Citerat av 16 — Skollagen understryker också att särskild hänsyn till barnets bästa alltid ska vara utgångspunkten för skolans verksamhet. Med barn avses då varje människa  legat på kommunerna. De ansågs ha den bästa inblicken i hur dessa skolor om tillstånd för de fristående skolorna till det nybildade Skolverket i Stock- holm. Välkommen till Skolverkets YouTube-kanal!Här hittar du ett urval filmer från Skolverket.
Youtube visma lön 600

Skolan kan, enligt en skrivelse från Skolverket våren 2013, stolt visa prov på att vara en av Sveriges fem bästa skolor i språkval spanska.

– Det fanns inte särskilt mycket att diskutera, utan barn- och utbildningsnämnden tackade ja.
Jesper andreasson läkare

receptarier meaning
äldre greker
arbetstid per manad
grona jobb blekinge
hebes frukt & grönt

25 nov 2015 – Elevens lärare är eleven närmast, det är alltid bäst att först föra en dialog med hen. Men får man inte gehör så kan man ta kontakt med rektor. Ett 


– Det är inte väl genomförd skolreformpolitik att rulla ut en satsning på bred front innan vi vet att den fungerar, säger Anna Sjögren, forskare på IFAU. Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag där Skolverket väljer ut och erbjuder sitt stöd till ett antal skolor och förskolor utifrån underlag från Skolinspektionen. De skolor som blir utvalda har låga kunskapsresultat eller en hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Munkfors kommun arbetar aktivt och långsiktigt med att höja elevernas kunskapsresultat.


Swedol södertälje öppettider
juristbyrån kungsgatan

av J Åman · Citerat av 34 — I gruppen har följande personer ingått: Mats Björnsson. (Skolverket), Peter Fredriksson (Stockholms universitet), Lars. Heikensten, ordförande (ESO), Åsa Olli- 

Ett syfte med Skolverkets utvärdering är att undersöka hur genomförandet av Samverkan för bästa skola har fungerat i praktiken.