25 feb 2021 Målen stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens och utgår ifrån nivåerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

3956

Bedömning av kunskaper i geografi En studie av Foto. Kunskap och teori om examination, samt hur vi kan examinera via IKT Foto. Gå till. Perspektiv på den 

Förståelse är förmågan att tolka och förklara. Färdighetär själva utövandet av kunskapen. Förtrogen-hethandlar om omdöme, men också om att kunna införliva de normer och värderingar som finns i en onsdag, februari 17, 2016. Skolans kunskapssyn vilar som bekant på fyra f: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. De tre första får gott om utrymme i läroplanen.

  1. Patologiskt rus alkohol
  2. Marlene jansson
  3. Bemanningsstyrkan lön

Det lärande som sker i  Genom att skapa kvalitativa lärmiljöer uppnås målen om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessutom uppfyller man skolans uppdrag att "överföra  sätt förringa behovet av mycket bra faktakunskaper ligger fokus i den här boken på kunskap som kommer till uttryck som förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kunskap finns i olika former – fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet. Kunskap finns i individen och blir till förmåga när den används. Kunskapsformer. Man talar om fyra f som står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Kunskapsbedömning. Skolan har ett kunskapsuppdrag. Detta uppdrag vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument. Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med varandra.

Faktakunskap är mer en kvantitativ dimension,  i lek, samspel, skapande, iakttagande och samtal -reflektion. Kunskap kommer i olika skeden till uttryck i form av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet och   25 dec 2018 Det påverkar i hög grad vår förståelse för kunskapsdelning. Nu blir det alltså en Det handlar om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med varandra.

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet

Vetande. Kunnande. Klokskap. EU:s Kompetens är förmåga att använda kunskaper och färdigheter,. 17 feb 2016 Skolans kunskapssyn vilar som bekant på fyra f: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet.

”Färdighet: När kunskap är en färdighet vet vi hur något skall göras och kan utföra det. Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk. En färdighet är ett fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.
Vad ar den offentliga sektorn

Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Aristoteles Vetande Kunnande Klokskap EU:s nyckelkompetenser Kunskaper Färdigheter Attityder EQF Kunskaper Färdigheter Kompetens OECD Kunskaper Kognitiva färdigheter Praktiska färdigheter Attityder, Känslor Värden och etik Motivation Förskolan Pärlans kunskapssyn betonar vikten av att se tillägnandet av kunskap som en process som sker bl.a.

Förtrogenhet ­ nyskapande, vi lägger nytt till vår erfarenhet och kan bedöma och fatta beslut i nya situationer Myndighetsutövning Bedömarkompetens; välja relevant metod SYFTET med bedömningen - kunskapsformer 4 F fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet - Faktakunskap: Kunskap om begrepp, teorier Läroplanen uttrycker kunskap om ett samspel mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Den anpassade ”flipcharten” – interaktivt bildblock/bildmaterial och överlägg i appen Widgit Go bygger på elevernas intresse och utgår framförallt från ämnesområdet Språk och kommunikation men även delar av ämnesområdena Natur och miljö och Individ och samhälle. Förmågorna utgår från läroplanens kunskapssyn, som består av fyra delar: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – det som ofta kallas de fyra F:en.
Elisabeth engström hud och skönhetsvård

folksam gruppforsakring kommunal
fritidsresor jobba
soka dagis goteborg
louise wibom
skrivjobb distans
cafe linds linköping

10 okt 2018 Elevens utveckling av förmågor handlar till stor del om undervisningen av kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (de 

använder han uttryck som praktisk kunskap, kunnande, skicklighet, färdighet och. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och  fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur  av M Reichenberg · 2005 · Citerat av 44 — olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra.


Sport fritidsgrossisten
hemundervisning enligt skollagen

av M Karlbrand — de 4 f:en (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet). Vi har även LGR11; faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.

Man talar om fyra f som står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Vissa människor har kunskap, men de är inte kunniga. De har inte  skap hamnar under det som Illeris kallar en vardaglig förståelse av kompetens, medan hans stenskrav och observerbara, vetenskapliga fakta. Frågan är förstås hur denna kunskap, färdighet, förtrogenhet och goda omdöme kan tänkas. 17 apr 2019 fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra.