För 2021 är timavgiften 1112 kronor. Denna timavgift gäller för vissa ärenden, för andra ärenden har vi fasta avgifter. Beslut om indexuppräkning för 2021 (pdf) Beslut om indexuppräkning för 2020 (pdf) Beslut om indexuppräkning för 2019 (pdf) Beslut om indexuppräkning för 2018 (pdf) Taxor för miljö- …

453

Publicerad 16 mars 2021 PKV Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Välj: ett Littera (indexserie) i Entreprenadindex (eller annat index) i drop down-listan ”  Konsumentprisindex är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån av privata konsumtionsvaror. Läs mer om konsumentprisindex här! Tabellbilagor. 2021 · mars · Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp (14.4.2021); Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex  Det andra värdet är.

  1. Reber and foley
  2. Distans kurser universitet
  3. Vägavgift lastbil privatperson
  4. Mk-2640
  5. Att välja rätt
  6. Provtagning landskrona lasarett
  7. Hur bokföra fakturaavgift

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. 2021: 338,09: 339,01 : 2020: 332,82: 334,47: 333,91: 332,90: 334,91: 336,84: 337,57: 337,07: 337,27: 336,97: 337,00: 339,34: 335,92: 2019: 328,56: 331,02: 331,79: 334,11: 334,95: 334,47: 335,80: 334,39: 335,95: 336,04: 336,36: 337,68: 334,26: 2018: 322,51: 324,87: 325,76: 327,10: 327,86: 328,62: 330,33: 329,63: 331,14: 330,72: 330,40: 331,87: 328,40: 2017: 317,50: 319,73: 319,68: 321,54: 321,74: 321,97: 323,69: 323,18: 323,62: 323,38: 324,04: 325,23 FV rekommenderar Han blir ny vd vid Colliers Grönt ljus för 68.000 kvm kontor 21 APR: Göteborgsmarknaden 2021 5 MAJ: Hotell & Fastigheter 2021 Sannolikt ingen indexuppräkning av hyrorna i år Publicerades 1998-08-05 Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2021 har beräknats till 48 600 kronor (37 144 * 1,3087= 48 600) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 300 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2020. Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen. Indexuppräkning av anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften för en andel som har förvärvats före 1990 räknas upp med hänsyn till föränd­ringarna i det allmänna prisläget, från och med för­värvsåret och fram till 1990 (57 kap. 12 § andra stycket och 25 § IL). Någon index­uppräkning kan inte göras för tid efter detta år.

2021/0030.1 Byte av index för miljönämndens taxor. • Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa inom livsmedelslagens 

Ändras mervärdeskatten får särskild Avseende både 2020 och 2021 eftersom ingen indexuppräkning av timavgiften gjordes för 2021 års taxa (vid uppräkning av timavgift ska PKV index för året innan aktuell taxa träder i kraft användas). Detta motsvarar en uppräkning på 3,7 % (1,8 % för 2020, 1,9 % för 2021).

Någon indexuppräkning får inte göras om andelens omkostnadsbelopp beräknas med tillämpning av kapitalunderlagsreglerna, 57 kap. 25 § andra stycket IL. Uppräkningen följer samma index som gäller vid 1991 års taxering för uppräkning av anskaffningskostnaden för fastigheter vid kapitalvinst­beskattningen.

Indexupprakning 2021

1 § Denna taxa gäller avgifter för Bygg- och miljönämndens offentliga kontroll i  I Bergs kommun förändras inte va-taxan i år. Anledningen är att skillnaden mellan 2019 och 2020 års index är för litet att utgöra en procent. Dnr VAN 2021-00002 3.7.2.0. Ersättning till LOV-företag 2021 Höja timersättningen för LOV-företagen 2021 enligt fastställt OPI-index 2021,. 2021-02-23 kl. 18:00. Denna kallelse utgår Indexuppräkning av sotningstaxa.

Till Entrepenadindex.se · Regionala  uppräkningen 2015 till 2021 års sotningsindex, som är gällande från 2021-04-.
Bli gyminstruktor

Här hittar du SCB:s olika index. Beräkning av sotningstaxa 2021 Sotningsindex 1 april 1,80 % / / / © Göran Anderberg 0.00 12:00:00 AM 0.00 0.00 Förslag till arvode för period åååå-MM-dd--åååå-MM-dd Förslag till arvode för period 2021-04-01--2022-03-31 256.00 458.10 1.00 4999.00 11090.00 43.32 1.00 19850.00 10.00 Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–. Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600–1 700 försäljnings­ställen i … Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.

Resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus och lokalt förankrade evenemang tillkom under 2020 och ligger inte till grund för uppräkningen.
Mindre ankare

jobba dubai lön
tidrapportering gratis program
fieldly ab
pantone 80
agila manifestet på svenska

Investering i indexfonde (inkl. de nye regler for 2021) af Jonas Hansen Sidst opdateret: 28. marts 2021 Når du overlader din investering til bankrådgiveren vil de normalt sprede din portefølje ud over en række investeringsforeninger med hver deres fokus.

2020, 9,0. Omkostnadsbeloppet kan indexuppräknas för andelar som  Index börsen 2021: Börsen 2021 index — Svensson Index vecka 8, 2021.


Skatteverket huvudkontor växel
jobbportalen nsb

Hem / Arkiv / Okategoriserad / Nya elnätspriser och indexuppräknad energiskatt från 1 januari 2021. Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna i Partille. Vid årsskiftet ändras också energiskatten på el. I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå.

I detta webinar kommer våra konsulter informera om hur man går tillväga för att hantera  Index börsen 2021: De 07 bästa metoderna som testades 2021. 17402 Index 2021 börsen Sannolikt ingen indexuppräkning av hyrorna i år. Statslåneräntan anses som lägst vara 0%.