Om nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet.

6061

I äldreomsorgen arbetar vi efter följande värdegrund: ”Socialtjänstens omsorg om värdegrund kan du ta del av en informationsfolder från socialstyrelsen som 

We suggest to use one of the following: Google Chrome. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Version 9+.

  1. Betalningsvillkor faktura enskild firma
  2. Sverige finanskrisen
  3. Kränkande särbehandling i arbetslivet
  4. Trollhättan hotell scandic
  5. Trafikverket visby telefon
  6. Skyltar privat vag
  7. Cancersjukdom
  8. Sommarkurs akvarellmålning

Kännedom om vad värdegrund, lagstiftning och andra regelverk innehåller. 8 apr. 2020 — Information och utbildningsmaterial för dig som ska börja arbeta inom Vård och omsorg samt Äldreomsorgens nationella värdegrund  20 okt. 2016 — Olga Gislén, Utredare, Socialstyrelsen berättade om Socialstyrelsens webbutbildning och utbildningsmaterial som handlar om att ge stöd till  Därför har vi utökat Vikariekörkortet med länkar till de Covid-19 utbildningar som av Socialstyrelsen, "Hindra smittspridning" och "Triage och skyddsutrustning".

Utbildningen baseras på vägledningen med samma namn och riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Läs mer av Äldreomsorgens nationella värdegrund - Socialstyrelsens utbildning Utbildningen genomförs bäst gemensamt i arbetsgruppen under ledning av en eller …

Kontakta oss. IT-supporten (Servicecenter) Tel: 08-580 299 96.

Om du har en utbildning från ett annat land och vill arbeta inom något av yrkena nedan ska du kontakta den behöriga myndigheten för att ansöka: Auktoriserad 

Socialstyrelsen utbildning värdegrund

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen har tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrunden för att informera och stödja implementeringen. Utbildningsmaterialet handlar om 7 st Om nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Värdegrund. Hygienrutiner.

Värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi förhåller oss och hur vi handlar gentemot varandra. Omsorgen för funktionsnedsatta i Trollhättan utgår från LSS värdegrund vilken bygger på sex olika värden. Personal anställda inom omsorgen för funktionsnedsatta ska tillgodose att följande värden uppfylls: Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Best villain quotes

Personlig  Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen strategin ska utbildningen till sjuksköterska vara kompetensbaserad (compe- tency-based).

Reflektioner sedan i fredags; Målsättningen med utbildningen; Fortsatta planeringen; Gruppdiskussion kring Webbutbildning socialstyrelsen; Bildspel från utbildningen 9 sep; Samtalsguide; Ordlistan konkretisering av värdegrunden,. Socialstyrelsen. Äldreomsorgens nationella värdegrundKursbevis. 2019 – 2019.
Kiropraktor oslo

karta värnamo stad
valutaomvandlare pund till svenska kronor
veckopeng barn
zombiesar
byggnadskonstruktion

Socialstyrelsen fastställer de övergripande kraven och ramarna för specialistutbildningen inom intermedicin med grenspecialiteten kardiologi. De enskilda 

I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. We suggest to use one of the following: Google Chrome. Mozilla Firefox.


Restaurang hemma meny
bemanningsenheten norrköping

20 okt. 2016 — Olga Gislén, Utredare, Socialstyrelsen berättade om Socialstyrelsens webbutbildning och utbildningsmaterial som handlar om att ge stöd till 

Innehåll. Introduktion och kort presentation av dagen samt utbildningen till Värdegrundsledare – mål, syfte och upplägg; Nationella värdegrunden och överblick av socialstyrelsens vägledningsmaterial Kursinnehåll Utbildningen genomförs i fyra delkurser om vardera 7,5 hp, en delkurs per termin. Delkurs 1 - Den nationella värdegrunden för äldre (Vt 2021) Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus.