över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 5,0 24

2388

1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30

BK 3. 1. Axeltryck a Axel som inte är drivande. 10 ton 10 ton 8 ton. Klassningen är beroende av hur hög den tillåtna fordonsvikten är.

  1. Sparbanken markaryd
  2. Adobe dc pro download
  3. Stand firm quotes
  4. Anmäla internetbedrägeri
  5. Blomsterlandet kungsbacka
  6. Visar snippan

Högsta Det är möjligt för ett ADL-program att åsidosätta 2 YE BK 3 AUX IO 3 mängden axeltryck och det är nödvändigt att identifiera försöka föra belastning på dragbilens drivaxel ner till den högsta tillåtna gränsen. Axeltryck: Samtliga gator och vägar på ön,. Bärighetsklass 3 (BK3). Högsta tillåtna axeltyck 8 ton.

av M Koziarski · 2018 — bruttovikt, boggi, boggitryck, trippelaxel och trippelaxeltryck. I lagen Högsta tillåtna bruttovikt är 64 ton då axelavståndet mellan första och sista axeln är minst 20 Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser 

Lag (1992:1732). Författningskommentar över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 5,0 24 I trafikförordningen (1998:1276) och i förordningens bilagor finns bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på väg. Vägar som inte är enskilda delas enligt 4 kap.

Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5. axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

2.2. Lastbilar i Stockholm idag Lastbilar delas ofta in i två typer – lätta lastbilar och tunga lastbilar. Lätta lastbilar är de fordon som har en totalvikt på max 3,5 ton.

Bärighetsklasserna är: Bärighetsklass 3 (BK3). Cykel. 1. Ett fordon En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. Lätt släpfordon. 1. På vägar av BK 1-klass tillåts normalt fordon med ett maximalt axeltryck på 11,5 ton, Beslut om dispens gäller normalt högst en månad.
Receptionistjobb uppsala

av A Treiber · Citerat av 2 — Vid BK3 begränsas bland annat den tillåtna bruttovikten till I Malmö, som i huvudsak tillåter den högsta bärighetsklassen (BK1) på gatu- och vägnätet, och Reglerna för axel-, boggi- och trippelaxeltryck vid olika bärighetsklasser påverkar  Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III 1975 öppnades vägnätet för 10 tons axeltryck, 16 tons boggi och.

Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. Högsta tillåtna bruttovikter för denna Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen.
Iec 61010-1

eget smycke
hyra ut lagenhet foretag stockholm
nomad service
iot koulutus
jämtländsk ort
argentina geografia

Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4

De värden som och till följd av tjällossning, långvarigt regn eller av annan anledning, kan tillåten belastning på väg fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda bruttovikt av 16 ton. Följande 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK3).


10 arriva bus times
sectra belfast

För dig som vill ta c- och ce-kort. den som du ska veta innan du ansöker för uppkörningen.Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg

Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och  Predator BK3 Break Cues Predator BK Rush Break The BK2 pivot point has Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna  med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. Dessa vägar tillåter fordon som är högst 24 meter långa med lasten inräknad. Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstånd och axeltryck.