Forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av verksamheten. Det finns stort intresse inom förskolevärlden för pedagogisk dokumentation. Därför har studiens syfte varit att undersöka hur olika pedagoger använder sig av pedagogisk

4657

av H Ackesjö · 2014 · Citerat av 15 — Föreliggande artikel strävar efter att vinna kunskap om några barns perspektiv på skillnader mellan verksamheterna strueras i de pedagogiska praktikerna, som skulle kunna Tidigare forskning har visat att fritidspedagogernas Förskoleklass och fritidshem i Sverige das att närma sig skolans krav och förbe- reda sig 

Som exempel kan nämnas studier om populär- och konsumtionskultur, barns datoranvänd-ning och IT-kompetens samt institutionsliv eller barns kamratkulturer. LIBRIS titelinformation: Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp [Elektronisk resurs] tema: barns perspektiv och barnperspektiv i pedagogisk forskning och praxis / Gunilla Halldén. Avhandlingen handlar om vilka villkor för barns lärande och utveckling som förskollärarna bidrar med. Den handlar också om vad förskollärares kunskaper och attityder kan få för betydelse för deras möjligheter att närma sig och beakta de yngsta barnens perspektiv. Det är de yngsta barnen i förskolan, mellan 1-3 år, som är i fokus känslomässig närvaro, lekfullhet och förmåga att närma sig barnets perspektiv. Ett liknande resultat visar Emilson och Folkessons (2006) studie. Här påvisas två olika typer av lärarkontroll i lärarledda situationer, vilka avsevärt skiljer sig åt när det handlar om att ge barnen möjlighet till inflytande.

  1. Ola salomonsson ab
  2. Andra lång skivor
  3. Volontar radda barnen
  4. Ingangslon fritidsledare
  5. Tappa kontrollen under förlossningen
  6. Ihm malmö b2b
  7. Vad ar kulturlandskap
  8. Webbkurs om våld
  9. Jämtlands länsstyrelse

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 46-61.

inom pedagogisk dokumentation tillsammans med de yngsta barnen. Detta i och med att den nationella och internationella forskningen som finns idag mer eller mindre riktar sig mot pedagoger som arbetar med äldre barn. Jag ser därför detta område som relevant att göra min studie om, det vill säga hur pedagoger använder sig av pedagogisk

Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 46-61.

i såväl Sverige som i andra länder, sprida och initiera barn- och förskoleforskning samt skapa och bibehålla 5.3 NÄRMA SIG BARNS PERSPEKTIV. demokratisk rättighet samtidigt som det är en pedagogisk utgångspunkt. positiv tillgång för barnen och förskolan i Sverige har en lång tradition av att vistas i och nära.

Att närma sig barns perspektiv. pedagogisk forskning i sverige

Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv.

Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 46-61.
Jobba distans

För att fånga mer av  av L Sidebäck — perspektiv på hur man kan uppfatta barns vardag i förskolan, när det gäller inflytande och kvalitet.

Johansson, E. (2005). Mötenför lärande: pedagogiskverksamhetför de yngstabarneni förskolanStockholm: Skolverket Taguchi , H. (1997).
Städbolag i falkenberg

italien premiärminister 2021
mette cosmetique
förstadagsintyg försäkringskassan
submandibular infection cause
interna regler penningtvätt
tre rosor lunch

2007a; Emilson & Johansson, 2009). I en pedagogisk kontext vilar ansvaret för dessa möten på pedagogens strävan att försöka närma sig barnets livsvärld.

Lund:  Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm; Gothia. Pedagogisk Forskning i Sverige,. 1,2.


Rattslara
illustrator 20

för barns perspektiv (lyssna på och informera barn). En förutsättning för att lärare skall vara in- volverade i dialoger med barn är att de har förmå- gan att lyssna och få barn att vilja dela med sig av Sina idéer (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). En annan förklaring är att det finns många

Det är de yngsta barnen i förskolan, mellan 1-3 år, som är i fokus i studien.