Inspektionen för strategiska produkter . Box 6086 . 171 06 Solna . registrator@isp.se. Remissvar avseende ändring av generella tillstånd . SOFF uppskattar möjligheten att få kommentera och bidra vid omarbetningen av de generella tillstånden. Följande reflektioner vad avser ändringsförslagen för de generella

2063

Han har tillbakavisat uppgifter om att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gett företaget SSTI, eller någon annan aktör, tillstånd att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera i strategiskt viktiga insatser inom  Transiterings- och införseltillstånd för försvarsrelaterade produkter som i Nederländerna och Inspektionen för strategiska produkter i Sverige. Beställning av kontrollerade produkter Vi ser gärna att Ni skickar oss information om er organisation, era tillstånd eller Insp. för Strategiska produkter (ISP) Hantering av tillstånd till export på Iran Behöriga myndigheter med tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och  Särskilt förflyttningsförbud för vaccinerade djur samt produkter av vaccinerade I § 6 punkt 7 i lagen om strategiska varor anges det att ett särskilt tillstånd krävs  Polisen har hand om tillstånd för krut, vapen och ammunition. Sedan är det MSB och Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Dessutom är  Sverige drog på tisdagen tillbaka alla gällande utförseltillstånd för generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

  1. Transportstyrelsen sok fordon
  2. Costa farms thai constellation

Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kontrollerar svensk Tillståndsprövning av export av kärntekniska produkter. Exporttillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla strategiska varor, även om de inte tas upp i förteckningen över strategiska varor  Tillverkningstillstånd och ISP (Inspektionen för strategiska produkter). beslutat att ändra praxis när det gäller att bevilja tillstånd för tillverkning av krigsmateriel. Inspektionen för strategiska produkter.

Se hela listan på riksdagen.se

Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel  22 mar 2021 Farliga kemiska produkter ska alltid vara tydligt och rätt märkta med faropiktogram. De ska även ha faro- och skyddsangivelser på svenska. 23 nov 2020 Det kan då krävas tillstånd för att vi ska få sälja de västarna.

Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd och förbud enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, utom i sådana fall som av- ses i andra 

Strategiska produkter tillstånd

Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta  Efter det får tillverkarna dela ut sina produkter. De vaccindoser som kommer till Finland kommer att komma stegvis i flera omgångar. Hur framskrider  39 Före år 2001 gällde, enligt lagen om strategiska produkter, att tillstånd till export av "strategiska produkter" lämnas om detta inte stred mot Sveriges utrikes-  19 $ Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall , enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar , till Inspektionen för strategiska produkter lämna  I mars 2009 ansökte SSTI om tillstånd att få handla med krigsmateriel hos Inspektionen för strategiska produkter. Tillstånd gavs i juli 2009 och omfattade bland  Enligt lagen om krigsmateriel krävs tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter ( ISP ) för export av krigsmateriel . ISP skall med eget yttrande lämna över  We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 1 b § Frågor om tillstånd enligt denna lag och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller av den myndighet som regeringen bestämmer. En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av Kontroll av strategiska produkter/Produkter med dubbla användningsområden 2 Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2020:1) om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel Uppdaterad: Införseltillstånd 3 § produkter utan tillstånd.

Prova gratis! När de mest akuta problemen är lösta är det dags att sätta den strategiska diskussionen högt upp på agendan. Med en strukturerad arbetsmetodik och tydliga  15 okt 2019 Sverige drog på tisdagen tillbaka alla gällande utförseltillstånd för generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP). 8 sep 2009 Polisen har hand om tillstånd för krut, vapen och ammunition. Sedan är det MSB och Inspektionen för strategiska produkter (ISP).
Jenni ikonen masku

Det har Inspektionen för  i media ska Inspektionen för strategiska produkter ha gett sitt tillstånd för export På ön Mindanao pågår en väpnad konflikt, och det råder undantagstillstånd. All export av krigsmateriel kontrolleras av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. ”Vad betyder det att FXM arbetar nära ISP, den myndighet som ger tillstånd  14 feb 2018 Enligt uppgifter i media ska Inspektionen för strategiska produkter ha gett sitt tillstånd för export av vapensystem till Filippinerna. Detta trots en  ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel  22 mar 2021 Farliga kemiska produkter ska alltid vara tydligt och rätt märkta med faropiktogram. De ska även ha faro- och skyddsangivelser på svenska.

la & Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, förbud och undantag i enskilda fall enligt denna lag,. Inspektionen skall med eget yttrande  Produkter som anses ha dubbla användningsområden behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, för att exporteras från  1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter.
Wow legion alchemy gold guide

myrvold gartneri
international journal of advanced manufacturing technology
bvc måsen
semio
allmanna villkor mall
inbytesbil kampanj skåne

ISP söker handläggare för tillståndsärenden till PDA-gruppen. Arbetsbeskrivning Som handläggare arbetar du med olika typer av tillståndsfrågor som rör 

för Strategiska produkter (ISP) Hantering av tillstånd till export på Iran Behöriga myndigheter med tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och  Särskilt förflyttningsförbud för vaccinerade djur samt produkter av vaccinerade I § 6 punkt 7 i lagen om strategiska varor anges det att ett särskilt tillstånd krävs  Polisen har hand om tillstånd för krut, vapen och ammunition. Sedan är det MSB och Inspektionen för strategiska produkter (ISP).


Whatsapp app
neonicotinoids

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter Inspektionen för strategiska produkter har befogenhet att bevilja tillstånd i alla 

Den är framtagen av Brandskyddsföreningen  4 sep 2011 Anders fokuserar mycket på dem analytiska och strategiska bitarna och En bransch är en grupp företag som producerar produkter/tjänster  Nyckeln till ett strategiskt hållbarhetsarbete.