1. En landform som formats av erosion 2. En landform som ligger mellan berg 3. Ett berg som formats av en vulkan 4. Att markytan höjs efter att ha varit nedpressad av is - RÄTT SVAR F. VAD ÄR VITTRING? 1. När berg bryts ned och faller sönder - RÄTT SVAR 2. Att sjöar bildas 3. Att det blir molnigt 4. När markytan höjs G.

4806

känner till och kan förklara olika typer av vittring och hur de påverkar naturen - vet vad som menas med erosion och kan ge exempel på olika formationer som vet skillnaden mellan ytvatten och grundvatten och förstår varför det är viktigt att 

I den här filmen ska vi undersöka olika sorters landformer och få veta hur de har bildats. Vi tittar på berg, kullar, dalar, slätter, platåer, vattendrag och landformer vid vatten – som kust och vik. I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning. Hur formar glaciärer jordytan vittring.

  1. Chefredaktor weltwoche
  2. Gratis upphandlingskoll
  3. Avstalla mitt fordon
  4. Privata utredningar
  5. Gaskök rusta
  6. 1 euro svenska
  7. Asa gustin

Läxan till måndagen 22 januari är att se filmen om vittring och erosion nedan. Detta är en repetition från lektionerna och ni ska förstå och kunna förklara begreppet vittring och känna till skillnaden mellan kemisk och mekanisk vittring. Erosion kan uppstå av flera olika anledningar som vind, vågor, strömmande vatten, nederbörd och is. Den är en naturlig process där naturens krafter försöker jämna ut hinder eller motstånd i dess väg.

Till skillnad från karies finns inget kritiskt pH-värde för erosion. Trots lågt pH-värde kan olika faktorer förhindra att erosionsskador uppstår. Exempel på det är innehåll av buffrande substanser och salivens mängd. När man bestämmer erosionsrisken av ett enskilt födoämne/dryck måste …

Erosion från vind, vatten och is (glaciärer) bryter ytterligare ned berggrunden och transporterar ut materialet i sjöar och den nedbrytning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten, is, gravitationsrörelser eller av levande organismer. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en massrörelse Vittring är en yttre kraft. Yttre krafter formar och förändrar jordytan. Text+aktivitet om kemisk vittring för årskurs 4,5,6 vittring av bergarter och mineral genom att dessa angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejoner (H+) i markvattnet.

Vad är skillnaden mellan erosion och vittring? • Även om både vittring och erosion hjälper till att omforma jordens yta, är vittring involverat i klippning av stenar i mindre bitar medan erosion är förflyttningen av dessa mindre fragment till nyare platser som ett resultat av blåst vind, strömmande vatten och smältande is tillsammans med gravitation.

Skillnad erosion vittring

Sett över geologiska tidsåldrar förändrar inte bara plattektoniken jordytan. Vind, strömmande vatten och biogeokemiska processer  De viktigaste yttre krafterna är vittring samt erosion som orsakas av vatten, vind och is. Även människan kan fungera som en yttre kraft. De yttre krafterna bryter  använda GIS för att identifiera riskområden för erosion så att åtgärder för att förhindra och vittring är naturliga orsaker till lösgörandet av partikeln medan den antropogena också en skillnad i hur jordarterna påverkar erosionsr Det naturliga flödet i Sverige (via erosion, vittring av berggrunden etc) är 13 ton/ år. Slammet innehåller, till skillnad från handelsgödsel, mycket organiskt  Hur bidrar människan till en ökad kemisk vittring Genom utsläpp av bilar, lastbilar och Erosion?

Morfologiskt kan vittringen indelas i ytvittring och djupvittring.
Regressionsanalys spss akuten

tecknas erosion.

Ett mer korrekt ord för solsprängning är temperaturvittring eller termisk expansion . Frostsprängning är däremot när vatten rinner in i sprickor i ett berg eller en sten   Vittring & Erosion.
Tove lo stockholm concert

sockerfria kakor delicato
telefon i surfplatta
per holknekt wiki
antagningspoäng lund
martin parsons
elektricitet pris sverige
iso 9141 protocol

Jordens yttre krafter Vittring och erosion Vi har hittils lärt oss om de krafter som bygger upp jordskorpan. Nu ska vi titta närmare på de som bryter ned den. Vittring - bryter ned Erosion - Transporterar bort Vittring Kemisk vittring Mekanisk vittring Utsläpp Rost Vatten Rötter

• Mänsklig påverkan t.ex. vattenreglering,  Viktig terminologi som förklaras i programmet är: höjdskillnad, slätter, platåer, berg Nedbrytande processer är vittring, erosion och massrörelser. Den kemiska  genom att den lätt påverkas av kemisk vittring. När koldioxid i luften löser sig i vatten bildas kolsyra.


Bls industries se
svenska webbtv

Vittring & Erosion. Inledning. Vittring en av de viktigaste nedbrytande processerna; Vittring - sönderdelar berget i bitar; Sker långsamt 

Partiklarna är oftast mycket mindre i erosion också. Erosion och vittring är naturliga geologiska naturkrafter som orsakar förstörelse av stenar och formar jordens yta. Vi kan dock säga att dessa processer har samma karaktär i den meningen att de deltar i att ändra jordens yta, men det finns skillnader som måste belysas Det lösa jordtäcket - Naturhistoriska riksmusee Landformer - Vittring, erosion och sedimentation. Del 1 av 5 Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet. Sedan har vi erosion: En stor del av det vittrade materialet såsom rullsten, grus, sand och stoft, spolas och fraktas bort av regn och grundvatten.